เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงข้อสงสัย
ในการเข้าพักรักษาตัวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในโรงพยาบาลตำรวจ จะมีกำหนดกรอบ

dWKUleN.md.jpeg

dWKUjAE.md.jpeg

เวลาหรือไม่ว่า ต้องฟังความเห็นจากคณะแพทย์ เท่าที่ได้รับคำยืนยันคือนายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนอาการยังทรงตัว ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา และตนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของสุขภาพจิต ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

dWKUDkV.md.jpeg

dWKUAOQ.md.jpeg

เคยมีรัฐมนตรี 2 คน แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใคร มาพูดติดตลกให้ฟังว่า สมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ยึดอำนาจและถูกคุมตัวไว้ จากเดิมที่อยู่บ้าน อยู่คอนโดสบาย มีสระว่ายน้ำ พอถูกควบคุมตัวความดันพุ่ง

dWKUPaS.md.jpeg

dWKU2zn.jpeg

สูงถึง 200 จึงต้องเห็นใจ เพราะมีความเป็นไปได้ คนที่อยู่สุขสบาย อยู่บ้านได้ออกกำลังกาย เมื่อไม่ได้
ทำสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดผลกระทบได้ ผู้สื่อข่าวถามว่า น า ย ทั ก ษิ ณ ส า ม า รถย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน

dWKUCxg.md.jpeg

dWKUnW2.md.jpeg

ได้หรือไม่ นาย วิษณุ กล่าวว่า ไม่ควร และยังไม่เห็นมีเหตุผลที่ควร การย้ายตัวจ า ก โ ร ง พ ย า บาลราชทัณฑ์มา
อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ เพราะโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่โรงพย า บ า ล ตำรวจ

dWKU8Ay.md.jpeg

dWKUHeD.md.jpeg

มีแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนั้นราชทัณฑ์สามารถจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 4 คน เข้าไปดูแลและมีกำลังตำรวจเข้าไป
เสริมสลับเวรทำหน้าที่ได้ อีกทั้งโรงพยาบาลทั้งสองได้ทำเอ็มโอยูในการส่งต่อผู้ป่วยมากว่า 30 ปี หากจะ

dWKUX39.md.jpeg

dWKUaOJ.md.jpeg

ย้ายไปโรงพยาบาลอื่น อย่าว่าแต่โรงพยาบาลเอกชน ถึงจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่จะไปตรงนั้น

เมื่อถามว่าขณะที่นายทักษิณรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ สามารถยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษได้
หรือไม่ นาย วิษณุ กล่าวว่า ยื่นได้ เพราะถือว่าอยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ ถามย้ำในการยื่นขอพระราช

dWKUpab.md.jpeg

dWKUG4f.jpeg

ทานอภัยโทษ จะแยกคดี หรือนับรวมทุกคดีมีโทษจำคุกรวม 8 ปี น า ย วิ ษ ณุกล่าวว่า ยื่นได้เลย ส่วนจะพระ
ราชทานอภัยโทษในคดีใด หรือรวมทุกคดี ขึ้นอยู่กับพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ในการพระราชทานอภัยโทษ

ตัวอย่าง สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เคยมีคำสั่งไล่ออกผู้พิพากษา 13 คน หนึ่งในนั้นมี นายประมาณ
ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกา ที่ถูกดำเนินการทางวินัยด้วย ต่อมานายประมาณได้ขอรับพระราชทานอภัยโทษ

dWKULnq.md.jpeg

และได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งไม่มีใครคิดว่าผู้ที่ถูกดำเนินการทางวินัยจะได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วย

dWKUmdz.md.jpeg