เปิดอายุจริง บรู๊ค ดนุพร สามี กบ สุวนันท์ สะพัดนั่งแท่นโฆษกรัฐบาล

Author:

วันที่ 23 ส.ค.66 นางพรพิศ เพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย

อีกหนึ่งบุคคลที่จับตามอง บรู๊ค ดนุพร ปุณณกันต์ สามีนางเอกดัง กบ สุวนันท์ โดย โผ ครม. เศรษฐา บรู๊ค ดนุพร นั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรู๊ค ดนุพรนั่งแท่นโฆษกรัฐบาล ครม.เศรษฐา1

โดยเงินเดือนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เงินเดือน 47,250 บาท+เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน : 57,250 บาทต่อเดือน

บรู๊ค ดนุพร อายุ 51 ปี เกิด วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2514

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *