จากเมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดสะพานคอนกรีตข้ามห้วยงัด บนทางหลวงท้องถิ่น อบต.ขุนน่าน ห่างทางเข้าสถานนีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง ประมาณ 20 เมตรขาด

ล่าสุดวันที่ 11 ก.ย.66 เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งฝ่ายทหาร มทบ.38, ทหารพราน, ป่าไม้, อบต.ขุนน่าน, ปภ.จ.น่าน รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ได้ระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ 6 หมู่บ้านของ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้แก่บ้านเปียงซ้อ หมู่ที่ 4, บ้านห้วยฟอง หมู่ที่ 6, บ้านสะจุก หมู่ที่ 7, บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8, บ้านบวกอุ้ม หมู่ที่ 14 และบ้านห้วยเต๋ย หมู่ที่ 15 ไม่สามารถสัญจรได้ และโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านห้วยฟองและโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ, รพ.สต.1 แห่ง, ศูนย์ กศน.4 แห่ง และหน่วยทหารพรานฐานสะเกี้ยง 1 แห่งไม่สามารถสัญจรได้

ทั้งนี้นี้ยังมีนักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ในหมู่บ้านจำนวน 27 คน พร้อมยานพาหนะจำนวน 5 คัน โดยทั้งหมดพักอยู่ในเปียงซ้อโฮมสเตย์ เปียงซ้อเมาท์เท่นวิว และม่อนคีรีดาวโฮมสเตย์

เรียบเรียง มุมข่าว