นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวชี้แจงหลังจากการประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐา 1 ก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินการตามอำนาจ

เปิดให้อภิปรายเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ว่า นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ให้ใช้งานในระยะทาง 4 กิโลเมตร เรื่องนี้ตระหนักว่าในชนบทอาจมีร้านค้าไม่เพียงพอ ขอไปดูรายละเอียดและไปดำเนินงานให้เหมาะสมอีกครั้งตามคำแนะนำของสมาชิก ส่วนระยะเวลาการใช้ 6 เดือน เรื่องนี้จำเป็นเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่

มีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกการใช้ระยะทาง 4 กิโลเมตร ขอชี้แจงว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคต้องการการกระตุ้น ถ้าเกิดคนที่มีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดใด ก็ควรกลับไปใช้ที่นั่นมีเวลา 6 เดือนครับก็กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็ดี เพราะฉะนั้นเรื่อง 4 กิโลเมตรตามบัตรประชาชนก็ขอคงไว้ ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจมีการขยาย อาจขอดูอีกทีหนึ่ง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่า เรื่องค่าแรงขั้นต่ำสมควรได้รับการปรับเร็วที่สุด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละ 5% ตลอด 4 ปี ซึ่งจะทำให้ค่าแรงขึ้นไปได้ 600 บาท/วัน ปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสจะนำระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อลดการทุจริต

เรียบเรียง siamnews