เป็นอีกข่าวเศร้าของคนใช้รถ ใช้น้ำมัน เมื่อ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมียม GSH95 เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 12 มิ.ย. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้

ULG = 45.64 บาทต่อลิตร

GSH95 = 37.75 บาทต่อลิตร

E20 = 35.64 บาทต่อลิตร

GSH91 = 37.38 บาทต่อลิตร

E85 = 35.39 บาทต่อลิตร

พรีเมียม GSH95 = 46.34 บาทต่อลิตร

HSD = 32.94 บาทต่อลิตร

พรีเมียมดีเซล = 44.94 บาทต่อลิตร

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร