จากกรณี เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2566 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.อานุภาพ ศิริมณฑล โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรณีพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายน้ำมันของหน่วยทหารในพื้นที่ จ.สระบุรี ล่าสุดคณะกรรมการได้รายงานผลการสอบขั้นต้นให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นได้รับทราบ

โดยพบว่ากระบวนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในกรมสรรพาวุธทหารบก มีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการดำเนินการที่เกิดความบกพร่อง และไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการยังต้องตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคล และพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกหลายรายการ

เพื่ออำนวยความยุติธรรมและเอื้อต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผบ.ทบ.มีคำสั่งให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และกำลังพลที่เกี่ยวข้องอีก 4 นาย พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพบก พร้อมทำหนังสือนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุมัติแต่งตั้งรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นรักษาราชการแทนเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในกรมสรรพาวุธทหารบกต่อไป

กองทัพบกให้ความสำคัญกับการควบคุมยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ รวมถึงยังคงมาตรการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเข้มงวด เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และการพัฒนาประเทศต่อไป