ความรุนแรงระหว่างอิสราเอล และ ปาเลสไตน์ ปะทุขึ้นครั้งใหญ่ในรอบหลายปี ซึ่งครั้งนี้สร้างผลกระทบให้กับพลเรือนจำนวนมาก ทั้งชาวอิสราเอล ชาวปาเลสไตน์ และพลเรือนของประเทศอื่นที่เข้าไปอยู่อาศัย ทำงาน รวมถึงแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถึง 35,000 ราย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จากการรายงานของสื่ออย่าง BBC , อัลจาซีรา ได้รายงานตรงกันถึงจำนวนผู้เสียชีวิตและถูกจับเป็นตัวประกันว่า คนไทยเป็นพลเรือนต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

โดยพบรายงานว่า คนไทยเสียชีวิต 18 ราย และถูกจับเป็นตัวประกัน 11 ราย บาดเจ็บ 9 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในจำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่อิสราเอล

รองลงมา เป็น สหรัฐ เสียชีวิต 11 ราย สูญหายจำนวนมาก เนปาล เสียชีวิต 10 ราย อาร์เจนตินา เสียชีวิต 7 ราย สูญหาย 15 ราย ยูเครน เสียชีวิต 2 ราย ฝรั่งเศส เสียชีวิต 2 ราย สูญหาย 14 ราย