ตามที่มีข้อมูลในประเด็นเรื่องเพจศูนย์บริการร้องทุกข์ของประชาชน ให้ประชาชนร้องทุกข์ สำหรับประชาชนที่ถูกหลอกในรูปแบบออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าเพจดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ

จากการประชาสัมพันธ์โดยระบุถึงเพจศูนย์บริการร้องทุกข์ของประชาชน ให้ประชาชนร้องทุกข์ สำหรับประชาชนที่ถูกหลอกในรูปแบบออนไลน์นั้น ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นเพจปลอม ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดี โดยมีการแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ทางหน่วยงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเพจดังกล่าว รวมถึงไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนร้องทุกข์ สำหรับประชาชนที่ถูกหลอกในรูปแบบออนไลน์ตามที่กล่าวอ้างทั้งสิ้น

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นเพจปลอม ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดี โดยมีการแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ทางหน่วยงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเพจดังกล่าว รวมถึงไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนร้องทุกข์ สำหรับประชาชนที่ถูกหลอกในรูปแบบออนไลน์ตามที่กล่าวอ้างทั้งสิ้น