หลังจากเสร็จสิ้น การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบแรก วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้คะแนน 324 เสียง
ไม่ถึง 375 เสียง (จากเดิม 376 เสียง แต่ ส.ว. ลาออก 1 คน) ทำให้ไม่ผ่านการโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของ
ประเทศไทยในรอบแรก และนัดประชุมสภาอีกครั้งวันที่ 19 ก.ค.นี้ สิ่งที่น่าสนใจในการโหวตครั้งนี้ คือ มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
ที่โหวตเห็นชอบ ให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย
1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
2. พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา
3. นายเฉลา พวงมาลา
4. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
5. พลตำรวจโทณัฏฐ์วัฒก์ รอดบางยาง
6. นายพิศาล มาณวพัฒน์
7. นายพีระศักดิ์ พอจิต
8. นายมณเฑียร บุญตัน
9. นายวันชัย สอนศิริ
10. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
11. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
12. นายอำพล จินดาวัฒนะ
13.นางประภาศรี สุฉันทบุตร

MZsYRq.md.jpeg

MZsSYa.md.jpeg

MZsz6z.md.jpeg

MZsB1R.md.jpeg

MZs4M8.md.jpeg

MZsfA0.md.jpeg

MZlelS.md.jpeg

MZlLTQ.md.jpeg

MZlmvn.md.jpeg

MZlIqW.md.jpeg

MZlFBg.md.jpeg

MZlM82.md.jpeg

MZod71.md.jpeg

MZo0cy.md.jpeg

MZo72D.md.jpeg

MZoSF9.md.jpeg

MZozTJ.md.jpeg

MZo4lb.md.jpeg

MZoNGf.md.jpeg

MZofBa.md.jpeg