เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าก่อนส่งท้ายปี หลังจากจาก บริษัท ทีเอ็มที โมลด์ เทคโนโลยี จํากัด ได้ประกาศแจ้งปิดกิจการ โดยในประกาศระบุว่า เนื่องด้วยทางผู้บริหาร บริษัท ทีเอ็มที โมลด์ เทคโนโลยี จํากัด ประชุมกับพนักงานในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ว่าไม่สามารถหาออเดอร์ในการผลิตแต่ละเดือนได้ จึงทำให้พนักงานไม่มีงานทำ และบริษัทไม่มีรายได้ จึงทำให้ไม่สามารถทำให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ทางโรงงานจึงขอประกาศหยุดกิจการ เริ่มวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ส่วนค่าชดเชยจะชี้แจงให้พนักงงานแต่ละคนทราบ หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศดังกล่าว

เรียบเรียงโดย mumkhao