จากกรณีที่มีข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่รัฐบาลเตรียมแจงเงินพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ท่านละ 1,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจเรื่องดังกล่าวแล้ว

โดน ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอม ซึ่งทางกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายแจกเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ โทร. เบอร์กลาง 02-127-7000 และ Call Center 02-270-6400