เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 22 พ.ย. 2566 ที่รัฐสภา นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (ปปง.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีกมธ. ได้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า กมธ.ได้ตั้งคณะอนุกมธ.ติดตามและศึกษาคดีฉ้อโกงหุ้น บริษัท สตาร์คฯ มีนายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะอนุกมธ. เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว

ด้าน นายดนุพร กล่าวว่า กมธ.ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินรายคดีของนายชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตประธานกรรมการ บริษัทสตาร์คฯ กับพวกจาก ปปง. จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายได้รับทราบ

โดย ปปง. ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบทรัพย์สินนายชนินทร์ กับพวก และมีการดำเนินการยึด และอายัดทรัพย์สินแล้ว ประมาณ 300 กว่าล้านบาท
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ประกอบด้วยเงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน และหลักทรัพย์ เป็นต้น และทรัพย์สินที่ ก.ล.ต. ดำเนินการอายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะพนักงานเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินจำนวนนี้มีกลุ่มบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายราย จึงต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิบุคคลภายนอกผู้สุจริต และให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย
นายดนุพร กล่าวอีกว่า กรณีเส้นทางการเงินหรือธุรกรรมที่พบในประเทศ ทาง ปปง. จะดำเนินการอายัดทรัพย์สินจำพวกนี้ก่อน สำหรับกรณีเส้นทางการเงินหรือธุรกรรมที่พบในต่างประเทศจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินให้มีความชัดเจนอีกครั้ง
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ทางกมธ.ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากคดีบริษัทสตาร์คฯ ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย ต่อปปง.ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ ปปง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการยื่นคำร้องดังกล่าว

ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองเต็มตัว สำหรับอดีตพระเอกดัง บรู๊ค ดนุพร ปุณณกันต์ สามีของ กบ สุวนันท์ ที่ในที่สุดก็ได้เป็น ส.ส.ป้ายแดง แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 25 ของพรรคเพื่อไทย

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ บรู๊ค ดนุพร และภรรยา กบ สุวนันท์

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
– มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 593,384,630 บาท
– มีหนี้สินรวม 2,381,848.71 บาท

ทรัพย์สินนายดนุพร 507,646,311 บาท
ทรัพย์สินของ น.ส.สุวนันท์ 68,381,137 บาท
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,357,182 บาท- ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินจำนวน 9 แปลง มูลค่า 429,957,075 บาท
– โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13,000,000 บาท
– ยานหาหนะ 3 คัน มูลค่า 12,400,000 บาท
– พระเครื่องยอดนิยม หลายรายการด้าน กบ สุวนันท์ (ภรรยา) มีเงินลงทุน 28,626,728 บาท
ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของนายดนุพร และน.ส.สุวนันท์ แจ้งไว้ 148 รายการ มูลค่ารวมกัน 23,655,800 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี นาฬิกาหรู กระเป๋าแบรนด์เนม ทองคำแท่ง วัว 12 ตัว และป้ายทะเบียนรถยนต์

ddkS4Yg.md.jpeg

ddkSYVn.md.jpeg

ddkSNRW.md.jpeg

ddkSBu2.md.jpeg

ddkSfM1.md.jpeg

ddkSkwy.md.jpeg

ddkS3DD.md.jpeg

ddkS9L9.md.jpeg

ddkSthJ.md.jpeg

ddkSwEb.md.jpeg