จากกรณีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา และเหล่าข้าราชการพุทธศาสนิกชน ได้เดินทางไปร่วมประกอบพิธีสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโสธร (องค์จำลอง) และปิดทองห่มผ้าอังสะให้แก่องค์หลวงพ่อ เพื่อปล่อยขบวนเรือแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ที่บริเวณท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โดยในวันนี้เป็นการปล่อยขบวนเรือแห่ทางน้ำเป็นวันแรก โดยนายชลธี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้องชัย พร้อมด้วย พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ก่อนที่จะจุดประทัดหางพวงใหญ่เป็นปฐมฤกษ์ ท่ามกลางความสนใจของประชาชน และนักเสี่ยงทายเลขรางวัล ที่ต่างพากันมาจับจ้องมองเลขท้ายที่ปลายหางของประทัดหลังการระเบิดออกมาเป็นนัดสุดท้าย ปรากฏว่าได้เลข 53 268 ก่อนที่ผู้ว่าฯ จะร่วมลงไปในขบวนเพื่อปล่อยเรือออกจากท่าน้ำวัดโสธร

ซึ่งในปีนี้มีเรือร่วมขบวนที่ตกแต่งให้ดูสวยงามเข้าร่วมจำนวน 6 ลำ และมีเรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในขบวนอีก 2 ลำนอกจากนี้ยังมีเรือเล็ก (เจ็ตสกี) จับตามประกบอีก 2 ลำท่ามกลางบรรยากาศมืดครึ้มจากท้องฟ้าปิด หลังมีก้อนเมฆหนาลอยมาบดบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลา โดยขบวนเรือจะแวะเข้าเทียบท่าน้ำตลอดรายทางใน 2 อำเภอทางตอนล่างก่อนออกถึงปากอ่าวบางปะกงประกอบด้วย

แวะเข้าเทียบท่าน้ำวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) อ.บ้านโพธิ์ เป็นเวลา 50 นาทีในเวลา 07.30 น. จากนั้นเดินทางต่อไปยังท่าน้ำตลาดโรงสีล่างในเวลา 08.30 น.เป็นเวลา 40 นาที เข้าเทียบท่าน้ำวัดผาณิตารามในเวลา 09.20 น.เป็นเวลา 50 นาที เข้าไปยังท่าน้ำวัดกระทุ่ม (ประตูน้ำท่าถั่ว) ในเวลา 10.20 น.เป็นเวลา 40 นาที ก่อนที่จะเดินทางไปเทียบท่ายังหน้าที่ว่าการ อ.บ้านโพธิ์ ในเวลา 11.20 น.เป็นเวลา 1 ชม.

จากนั้นเดินทางต่อไปเทียบท่าน้ำยังที่บางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับ ในเวลา 13.10 น. เป็นเวลา 30 นาที และเข้าเทียบท่าน้ำที่ว่าการ อ.บางปะกง ในเวลา 14.05 น. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนเดินทางต่อไปยังท่าเรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง ในเวลา 15.35 น. เป็นเวลา 30 นาที และเดินทางต่อไปยังท่าน้ำวัดทองนพคุณ (บางแสม) ในเวลา 16.35 น. เป็นเวลา 30 นาที ไปเข้าเทียบท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน) ในเวลา 17.15 น. เป็นเวลา 1 ชม. และไปยังที่ท่าน้ำเทศบาลตำบลท่าข้าม ใกล้ปากอ่าวบางปะกงในเวลา 18.25 น. เป็นเวลา 1 ชม.

สำหรับในวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งจะมีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำเป็นวันที่ 2 มุ่งหน้าขึ้นไปยังทาง อ.บางคล้า ในเวลา 06.00 น. ผ่านชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา และ อ.คลองเขื่อน โดยจะแวะเทียบท่าน้ำต่อเนื่องไปจนถึงปลายทางรวม 14 ท่าน้ำนั้น เรือจะเข้าเทียบท่าน้ำแห่งแรกยังที่ท่าน้ำวัดท่าอิฐ ในเวลา 06.20 น. เป็นเวลา 30 นาที ก่อนเดินทางไปยังท่าน้ำตลาดบ้านใหม่ 100 ปีในเวลา 07.15 น. จอดนาน 30 นาที เข้าแวะท่าน้ำตลาดบน (บ้านใหม่) ในเวลา 07.50 น. นาน 15 นาที

เข้าแวะท่าน้ำโรงต้มกลั่นในเวลา 08.10 น. เป็นเวลา 25 นาที เข้าเทียบท่าน้ำวัดสายชล ณ รังสี (วัดแหลมบน) ในเวลา 08.40 น. เป็นเวลา 35 นาที เข้าเทียบท่าวัดสัมปทวนนอก ในเวลา 09.25 น. เป็นเวลา 30 นาที แวะจอดท่าน้ำวัดจุกเฌอ ในเวลา 10.05 น. เป็นเวลา 1 ชม. 40 นาที ไปยังท่าน้ำวัดสมานรัตนาราม ในเวลา 11.55 น. เป็นเวลา 30 นาที ไปยังท่าน้ำวัดสาวชะโงก ในเวลา 12.45 น. เป็นเวลา 30 นาที

เข้าท่าน้ำวัดใหม่บางคล้า เวลา 13.25 น. นาน 30 นาที เข้าเทียบท่าน้ำวัดสามร่ม อ.คลองเขื่อน เวลา 14.05 น. ใช้เวลา 20 นาที เข้าท่าน้ำวัดคุ้งกร่างในเวลา 14.35 น. นาน 20 นาที เข้าสู่วัดปากน้ำโจ้โล้ ในเวลา 15.05 น. ใช้เวลา 50 นาที และเข้าสู่ปลายทางสิ้นสุดขบวนแห่ยังที่ท่าน้ำหน้าที่ว่าการ อ.บางคล้า ในเวลา 16.05 น. เป็นเวลา 1 ชม. ซึ่งงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน-วันที่ 5 ธันวาคม เป็นเวลา 12 วัน 12 คืน ตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานถึง 133 ปีแล้ว