คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเมื่อวันอังคาร (24 ก.ค.) ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่า
มติของรัฐสภาที่โหวตให้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติหนึ่งเหมือนญัตติอื่นๆ ทั่วไปนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

มติดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. หลังจากนายสุทิน คลังแสง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบ

เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ทันทีที่นายพิธาถูกเสนอชื่อ สมาชิกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย ก็เสนอญัตติให้มีการลงมติทันที ว่าการ
เสนอชื่อนายพิธาซ้ำสองนั้นทำได้หรือไม่ เพราะข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาข้อที่ 41 กำหนดว่าห้ามเสนอญัตติซ้ำในสมัย

ประชุมเดียวกัน แต่อีกฝ่ายแย้งว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีถูกระบุแยกต่างหากไว้ในรัฐธรรมนูญ และวิธีการเสนอก็แตกต่างกัน
จึงไม่ใช่ญัตติธรรมดา หลังจากถกเถียงกันนายหลายชั่วโมง ก็มีการลงคะแนนและได้มติออกมาว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นญัตติ

ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์สั่งปิดการประชุมโดยไม่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้น จนนำมาสู่การยื่นคำร้องผ่านองค์กรต่างๆ ต่อไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นนี้

MA2zQZ.md.jpeg

MA24nI.md.jpeg

MA2BdP.md.jpeg

MA2fZt.md.jpeg

MA2hPe.md.jpeg

MA2kml.md.jpeg

MA299k.md.jpeg