จากกระแสละครพรหมลิขิตที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โดยเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวทำเอาผู้ชมต้องวิเคราะห์กันเป็นฉากๆ อย่าง แพรจีน สาวงามจากอโยธยาเชื้อสายจีน ลูกสาวของกรมคลัง หรือท่านโกษาธิบดี(จีน)กับคุณหญิงผ่อง แพรจีนมีพุดตานเป็นศัตรูหัวใจตัวฉกาจ นอกจากนี้แพรจีนเป็นคู่หมายที่ผู้ใหญ่ ฝั่งพ่อริดเอ็นดู ต่อมาแพรจีนขอเป็นเมียพระราชทานที่ต้องการตำแหน่งคุณหญิงในอนาคต และประสงค์ให้พุดตานเป็นเมียกลางเมืองที่อยู่แต่ในครัว เนื่องจากศักดิ์ของแพรจีนมีเกียรติสูงกว่าพุดตานที่เป็นคนในการดูแลของนางกุยที่เป็นไพร่

ต่อมาตัวละครแม่แก้ว น้องสาวของพ่อเรืองและพ่อริด ไม่พอใจที่ถูกคลุมถุงชน เกศสุรางค์ผู้เป็นแม่ก็ออกปากรับเรื่องนี้ไม่ได้ แม้แม่แก้วกับจมื่นศรีสรรักษ์จะชอบพอกันอยู่แล้วก็ตาม ซึ่งฉากนี้สร้างความงุนงงให้กับคนดูอยู่บ้างแต่ล่าสุดก็มีหลายคนออกมาอธิบายว่า ตัวละครแม่แก้วไม่พอใจที่ถูกคลุมถุงชนแม้จะชอบกับจมื่นศรีสรรักษ์ เพราะ ทางจมื่นศรีสรรักษ์หรือพ่อมิ่งขอให้ขุนหลวงขอแม่แก้วเป็นเมียพระราชทาน ซึ่งแม่แก้วเองมองว่าเป็นการแต่งงานที่เร็วเกินไป

ในบทละครกล่าวถึงเมียพระราชทาน และเมียกลาง โดยจะขอพาเปิดลำดับชั้นภรรยาในสมัยอยุธยาว่าเมียพระราชทานคืออะไร เมียกลางคืออะไร  โดยแบ่งเป็น 5 ลำดับดังนี้

1.เมียพระราชทาน   เป็นเมียที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานบำเหน็จเป็นรางวัลให้แก่ชายผู้นั้น ถือว่ามีศักดิ์เป็นเมียพระราชทาน ซึ่งเมียพระราชทานจะมีหน้ามีตาและมีศักดิ์ใหญ่กว่าเมียทุกคนในบ้าน

Advertisement

2.เมียอันทูลขอพระราชทาน  ถือว่าเป็นเมียพระราชทานเช่นกัน แต่ฝ่ายชายต้องทูลขอกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก่อน

3.เมียกลางเมือง   หรือที่เรียกว่าเมียหลวง คือ หญิงที่พ่อแม่ไปสู่ขอมาให้ทำพิธีแต่งงานอย่างถูกต้อง มีเกียรติสูงสุดในบ้าน ดูแลความเป็นไปทุกอย่างในเรือน มีตำแหน่งท่านผู้หญิงหรือคุณหญิง

4.เมียกลางนอก  หรือที่เรียกว่าเมียน้อย คือ ชายขอหญิงมาเลี้ยงเป็นอนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมา

5.เมียกลางทาษี  เมียทาสของเจ้าคุณ ไม่ยกเสมอเท่าเมียคนอื่นๆ มีหน้าที่ทำงานบ้าน อาทิ กวาด ถู