ชาวไร่อ้อย เฮลั่น รัฐมอบของขวัญปีใหม่ จ่ายเงินค่าตัดอ้อยสด ตันละ 120 บาท คาดใช้งบ เป็นเงิน 8,000 ล้าน ช่วยชาวไร่ 1.4 แสนราย

วันที่ 4 ธ.ค.2566 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด ในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีตันละ 120 บาท เป็นเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

คาดว่ามีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย และส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนม.ค.2567 เพี่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย