จากกรณีสาวโพสต์เตือนภัย ไอดอลวิทยาศาสตร์ ล่าสุดจากเรื่องของไอดอลวิทย์คนดังกล่าว ทำให้ พิธีกรสาว ที่จัดรายการคู่ ไอดอลวิทย์ ออกประกาศยุติบทบาท พร้อมปิดรายการ เช่นเดียวกับทาง ต้นสังกัด ที่ออกมาแถลงการณ์ ยุติและระงับการเผยแพร่รายการดังกล่าวแล้ว

ซึ่งทางไอจีของ ฟาง รัฐโรจน์ จิตรพนา ได้เผยว่า ขอแจ้งยุติบทบาท co-host รายการใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ พร้อมกับการยุติรายการนี้ตามแนวทาง THE STANDARD

ชื่นชมในความกล้าหาญ ความอดทน และความเจ็บปวดของผู้เสียหายที่ออกมาสื่อสารถึงประสบการณ์การกระทำที่ไม่ถูกต้อง

ฟางขอขอบคุณผู้ชม ผู้ฟังทุกคนจากใจจริงค่ะ ที่ติดตาม แนะนำ และใจดีกับรายการนี้ ต้องขออภัยที่จากนี้จะไม่ได้พบกันผ่านรายการนี้แล้ว

ความคิด ความรู้ และคอมมูนิตี้ของใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ เป็น ”คุณค่า“ ตลอดการได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เสมอมา

ในขณะเดียวกัน คุณค่าของความเป็นมนุษย์ นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด และส่วนตัวฟางเองนั้นเชื่อ และ THE STANDARD เองก็ยึดถือและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ ดังนั้นหากสิ่งที่เราร่วมสร้างสรรค์นั้นอาจไปสนับสนุนในการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับบุคคลที่ลดทอน หรือทำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์ของใครก็ตาม ไม่ว่าจะ 1 หรือหลายคนก็ตาม

หลายท่านอาจมองเป็นเรื่องส่วนตัว หรือการแยกเรื่องงานออกจากเรื่องอื่นๆ แต่สุดท้ายแล้วคุณค่าในการทำงาน และคุณค่าในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน