ร่วมยื่นญัตติให้รัฐสภา!
สส.ก้าวไกล มีมติใช้สภาปลดล็อก ให้เสนอชื่อนายกฯซ้ำได้
นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงภายหลังการประชุม สส.พรรคก้าวไกลวันนี้ (25 ก.ค.) ว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้หารือถึงแนวทางของพรรคต่อกรณีที่ประชุมรัฐสภา
มีมติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 41 ว่าการเสนอชื่อบุคคลเดิมเพื่อให้ที่ประชุมโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง
ถือเป็นการนำญัตติที่ตกไปแล้วขึ้นมาเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน โดยเรื่องนี้มี ส.ส. แสดงความเห็นหลายคน สรุปไปในทางเดียวกันว่า พรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับมติรัฐสภาดังกล่าว
เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ขณะเดียวกัน ไม่เห็นด้วยกับการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด เพราะเท่ากับทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ดังนั้น พรรคก้าวไกลเห็นว่ากรณีนี้สามารถใช้กลไกสภาฯ ในการหาทางออกได้ ผ่านการเสนอญัตติ ขอให้สภาฯ ทบทวนการมีมติที่ได้มีไปแล้วในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะปลดล็อก เป็นทางออกของประเทศ

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกลประชุม ส.ส.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรัฐสภา แต่สุดท้ายมีการงดประชุม ซึ่งพรรคก้าวไกลเห็นว่ามีวาระเรื่องของการยื่นแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระ เมื่องดประชุมจะทำให้ล่าช้าออกไป และเนื่องจากสถานการณ์การเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่แน่นอน
จึงควรเร่งพิจารณาหาทางลงให้วุฒิสมาชิกเดินหน้าออกจากความขัดแย้ง ด้วยการเริ่มพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่อยู่ในระเบียบวาระ

MAMdTl.md.jpeg

MAIMye.md.jpeg

MAM0lk.md.png

MAM7vv.md.jpeg