พีทีที สเตชั่น ออกแถลงการณ์ ปมดราม่าเติมน้ำมันได้ไม่เต็มลิตร ยันมาตรวัตรปั๊มทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบ ผู้ค้าไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดเองได้

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. พีทีที สเตชั่น ออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีดราม่าบนโลกโซเชียล หลังมีชายคนหนึ่งเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน จ.สระบุรี แต่เมื่อตรวจละเอียดกลับพบว่า ได้น้ำมันไม่เต็มลิตร ตามที่จ่ายเงินไป

โดย พีทีที สเตชั่น ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่คลิปทางโซเชียลมีเดีย เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.66 ระบุว่ามีลูกค้ามาเติมน้ำมันดีเซล จำนวน 1,000 บาท ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และรู้สึกว่าเกจ์วัดน้ำมันรถขึ้นไม่เป็นปกติ จึงแจ้งขอให้ทางสถานีบริการตรวจสอบนั้น

จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการที่เกิดเหตุคือ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี โดยลูกค้าเข้ามาเติมน้ำมันเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา และรู้สึกว่าเกจ์น้ำมันขึ้นไม่เป็นปกติ จึงขอให้ทางสถานีบริการดำเนินการตรวจสอบตามคสิปที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย โดยเมื่อบีบมือจ่าย 5 สิตร 2 ครั้ง ได้ปริมาตรน้ำมันขาดไประมาณ 25-30 มิลลิลิตร (หรือ 0.025 – 0.030 ลิตรต่อปริมาณน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร)

ซึ่งพนักงานหน้าลานชี้แจงว่า ยังเป็นไปตามเกณฑ์ใน “คู่มือการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง” ของสำนักงานชั่งตวงวัด ที่กำหนดให้มี “อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หรือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของมาตรวัดนั้นๆ ในการตรวจสอบระหว่างใช้งานสำหรับเชื้อเพลิงปริมาณ 5 ลิตรให้มีความคลาดเคลื่อนบวกลบได้ไม่เกิน 50 มิลลิสิตร (หรือ 0.050 ลิตรต่อน้ำมันที่ทดสอบ 5 ลิตร)

พีทีที สเตชั่น ขอชี้แจงว่า มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ โดยที่ผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดเองได้ และสถานีบริการน้ำมันจะต้องดำเนินการตรวจวัดปริมาตรน้ำมัน และนำส่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดเป็นประจำทุกเดือน

โดยผลการตรวจวัดปริมาตรน้ำมันของ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สระบุรี ล่าสุด ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานชั่งตวงวัดกำหนด ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องดังกล่าว โดยในวันพรุ่งนี้ (22 ธ.ค.66) จะประสานงานให้สำนักงานชั่งตวงวัดเข้ามาตรวจสอบ และยืนยันว่ามาตรวัดของ พีทีที สเตชั่น เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคต่อไป

พีทีที สเตชั่น ขอยืนยันว่า เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)