เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2566 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถีงกรณีที่มีอาสาสมัครทหารพรานหญิง ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก กรณีถูกทหารยศนายสิบ บุกรุกเข้าบ้านพักในค่ายทหาร พยายามลวนลาม แต่ผู้เสียหายป้องกันตนและสามารถหลบหนีออกมาได้ แต่ฝ่ายผู้เสียหายกลับถูกหน่วยต้นสังกัดบังคับให้ลาออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน

พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก

หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายได้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วย รวมทั้งผ่านแอพลิเคชัน S.M.A.R.T ของกองทัพบก เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกองทัพบกได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

โดยผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่ 3 ให้สอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายในทันที โดยปัจจุบันได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษผู้กระทำผิดที่ทำการบุกรุก โดยงดบำเหน็จ และจำขังในเรือนจำทหารตามวินัยทหารแล้ว

ทั้งยังให้ย้ายออกจากบ้านพักข้าราชการทหาร และทำบันทึกข้อตกลงในการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหาย รวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องในประเด็นความล่าช้าของกระบวนการช่วยเหลืออีกด้วย

กัน จอมพลัง นำทหารพรานหญิง ร้องกองทัพบก

“กองทัพบกพร้อมให้ความเป็นธรรม และดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ขอยืนยันว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของกองทัพบกทุกช่องทางมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการดำเนินคดีตามกฎหมาย กองทัพบกยินดีให้ความร่วมมือตามกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต่อไป” พ.อ.ริชฌากล่าว

จดหมายลาโลกของทหารพรานหญิง