เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.66 พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์คลื่นลมแรงในพื้นที่ ฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ส่งผลให้เรือนำเที่ยวประสบอุบัติเหตุจมในทะเล หลายเหตุการณ์ โดยในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 3 /ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 วานนี้ (23 ธ.ค.) ได้รับแจ้ง 3 เหตุการณ์

โดยเหตุการณ์แรก เกิดขึ้นในช่วงเช้า เมื่อเวลา 09.00 เรือนำเที่ยวนักดำน้ำ “สวรรค์ทัวร์” ประสบอุบัติเหตุ จมจากคลื่นลมแรง ในพื้นที่ ห่างจากอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 ไมล์ทะเล โดยเรือดังกล่าวนำนักท่องเที่ยว ดำน้ำ จำนวน 14 คน ออกจากท่าเรือทับละมุ เพื่อไปดำน้ำในบริเวณดังกล่าว โดยเรือพรสุปราณี 9 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้การช่วยเหลือนำนักท่องเที่ยว และลูกเรือ 12 คน ที่ประสบอุบัติเหตุ นำขึ้นมาบนเรือ และขึ้นฝั่งท่าเรือคุระบุรี จังหวัดพังงา อย่างปลอดภัย

แต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวสูญหาย อีก 2 คน คือนาง MILLICENT MARGARET AMNDA JANE อายุ 56 ปีสัญชาติ อังกฤษ และลูกเรือชาวไทย ชื่อนางสำเนียง ไทยชนะ อายุ 60 ปี โดยขณะนี้ หน่วยต่างๆทุกภาคส่วนของ ศรชล. และเครือข่ายทางทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา ทำการค้นหาผู้สูญหายทั้ง 2 คน โดยในส่วนของทัพเรือภาคที่ 3 จัดเรือตรวจการณ์ 995 และอากาศยาน ร่วมค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วน

ส่วนเหตุการณ์ที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 11.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ว่าเกิดเหตุเรือหางยาวนำเที่ยวชื่อมุกคะมีนา ซึ่งนำนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจำนวน 4 คน และมัคคุเทศก์ชาวไทย 1 คน โดยเรือประสบอุบัติเหตุล่ม เนื่องจากลมกรรโชกแรง บริเวณ หน้าเขาทะลุ โดยผู้โดยสาร และลูกเรือ ลอยคออยู่ในทะเล และได้รับการช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่อุทยานได้อย่างปลอดภัย

สำหรับเหตุการณ์ที่ 3 ของวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค 3 ได้รับแจ้งว่า เรือนอร์ติก้า ซึ่งเป็นเรือนำเที่ยวนักดำน้ำ ขนาดเล็ก มีนักท่องเที่ยว 3 คน ประสบอุบัติเหตุ น้ำเข้าเรือ ขณะเรือกำลังเดินทางอยู่ บริเวณทางทิศตะวันตกของเกาะเขียวจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ทัพเรือภาคที่ 3 จึงสั่งการให้เรือ ตรวจการณ์ 111 ออกเรือ ไปให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนท่ามกลางคลื่นลมที่ยังคงแรง โดยในเวลา 18:00 น. เรือ ต. 111 เข้าถึงที่หมาย และนำเรือยางลงเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสามารถให้การช่วยเหลือขึ้นเรือใหญ่ได้อย่างปลอดภัย

จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าผู้ประสบภัยเพศหญิง มีโรคประจำตัวคือความดันและโรคหัวใจ มีอาการอ่อนล้า ช็อคกและหวาดกลัว ส่วนผู้ประสบภัยเพศชาย มีเพียงอาการอ่อนล้า โดยขณะนี้เรือ ต.111 อยู่ในระหว่างการเดินทางนำ ผู้ประสบภัยทั้ง 3 ราย เดินทางกลับมายังท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต ต่อไป

นอกจากด้านทะเลอันดามัน ทางด้านอ่าวไทย ในวันเดียวกัน ( 23 ธ.ค.) เวลาประมาณ 17.00 น. ก็เกิดเหตุเรือรับนักท่องเที่ยว พัทยา-เกาะล้าน ประสบเหตุล่มในระยะ 3 ไมล์ จากเกาะล้าน เนื่องจากคลื่นลมแรง เช่นกัน ผูัประสบภัยทั้งหมด 25 คน ปลอดภัย โดยได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าท่าพัทยา กู้ภัยฯ และหน่วยเกี่ยวข้อง

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวอีกว่าในขณะนี้พื้นที่อ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน คลื่นลมมีกำลังแรง ขอให้เรือประมง และเรือบริการนักท่องเที่ยว มีความระมัดระวังและตรวจสอบ การรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และจากการให้การช่วยเหลือ ทั้ง 3 เหตุการณ์ด้านทะเลอันดามันในวันนี้ นับเป็นความร่วมมือของภาคประชาชน และเครือข่ายหน่วยงานทางทะเลในพื้นที่

รวมถึงกองทัพเรือซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของ ศรชล. ที่ร่วมกันบูรณาการในทุกภาคส่วนในการเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

โดยในส่วนของกองทัพเรือ ถือเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือด้านยุทธการ ในการประสานงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ อย่างเป็นรูปธรรม

อันจะส่งผลต่อการดำเนินการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมถึงการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติภัยต่างๆได้ อย่างทันท่วงที

โดยสามารถแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 1696 แลสายด่วนศรชล. หมายเลขโทรศัพท์ 1465 และตลอด 24 ชั่วโมง