เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาหลังทักษิณ ชินวัตร ประกาศกลับเมืองไทยอีกครั้ง โดยหากย้อนกลับไป ภาพของการก้มกราบ
ของนักการเมืองมีให้เห็นมากมาย โดยทักษิณเองก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยหากย้อนพฤติกรรมการกราบของนักการเมืองไทย

ซึ่งมีมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งที่ถือว่าเป็นที่โด่งดังที่สุดคงต้องย้อนไปเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ในวันที่ 28 ก.พ.2551 ในสมัย
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ก้มลงกราบแผ่นดินไทย ซึ่งการกราบมาตุภูมิครั้งนั้น ถือเป็นการเดินทางกลับ
ประเทศไทยในรอบ 1 ปี 5 เดือน หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 ก.ย.2549 โดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน คณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)หลังก้มลงกราบแผ่นดิน นายทักษิณได้เข้าสวมกอดครอบครัว จนเป็นภาพที่จดจำมากครั้งหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย จากนั้นได้เดินทางเข้ามอบตัวเพื่อสู้คดีทางการเมืองที่ถูกกล่าวหา ก่อนจะตามด้วย “วาทะกระชากใจ”

เมื่อเปิดใจครั้งแรกที่โรงแรมเพนนินซูล่า ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า “…วันนี้ผมขออาศัยเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง เพราะต้อง
การจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ผมไประเหเร่ร่อนมาทั่วโลก ขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีแผ่นดินไหนที่จะให้ความอบอุ่นแก่ผมและ

ครอบครัวเท่ากับแผ่นดินไทย เพราะฉะนั้น ผมจะขอกลับมาอาศัยอยู่อย่างมีความสุข อย่างมีความอบอุ่น และขอตายในผืนแผ่นดินไทยนี้”
เหล่านี้คือปรากฏการณ์กระชากใจ ในการเดินทางกลับประเทศไทยในรอบ 1 ปี 5 เดือนของ พ.ต.ท.ทักษิณ นับจากเหตุการณ์
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ปรากฏการณ์ดังกล่าว ถูกมองจาก “ศาสตรา โตอ่อน” อาจารย์นิติศาสตร์ ม.รังสิต ว่า หากมองในแง่

ประชาชนธรรมดา ว่าเป็นการจากบ้านเมืองไปนานก็ซาบซึ้งใจแล้วกราบ แต่ถ้ามองแบบการตลาด มองได้ด้านเดียวคือ การเป็นนักการ
ตลาดชั้นเยี่ยม อะไรก็ตามที่จะติดตาตรึงใจคนได้ก็จะหยิบขึ้นมาใช้หมดขณะที่ “พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์” อาจารย์ภาควิชาการปกครอง
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ มองว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เล่นกับสื่อ เล่นกับความรู้สึกของคนจำนวนมาก ว่ากลับมาถึงบ้านเกิดแล้ว ที่สำคัญนี่คือ

ความรู้สึกชาตินิยม จะเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถูกมองได้ใน 2 มุมมุมหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่เกิดจากภายในจริงๆ ของคนจากบ้าน
จากเมืองไปนานนับปี อีกมุมหนึ่ง เป็นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเรียกคะแนนสงสารแต่ไม่ว่าจะมองมุมใด การเดินทางกลับมา

ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ทำให้ปรากฏการณ์ “อาฟเตอร์ช็อค” ทั้งทางการเมือง และความรู้สึกของประชาชนมากพอสมควร
09.45 น. เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินทีจี 603 ที่เดินทางจากฮ่องกง แตะพื้นรันเวย์สนามบินสุวรรรภูมิ

MsYvyZ.md.jpeg

MsYpsu.md.jpeg

Ms7CC9.md.jpeg

Ms7uFJ.md.jpeg

Ms7ntb.md.jpeg

Ms7rof.md.jpeg

Ms78Ga.md.jpeg

Ms7Vfq.jpeg

Ms7X5z.md.jpeg

Ms7aH8.md.jpeg

Ms7vSR.md.jpeg

Ms7Gi0.jpeg

Ms7JCu.md.jpeg

Ms7LIZ.jpeg