“เพชร กรุณพล” ชี้ บีบแตรใส่ขบวนเสด็จ แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพ แต่ควรอยู่ในขอบเขต ย้ำจุดยืน “ก้าวไกล” ยึดหลักการคนเท่ากัน แต่ต้องทำตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2567 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคก้าวไกล ทวีตข้อความผ่าน x หรือทวิตเตอร์กรณี น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน บีบแตรใส่ขบวนเสด็จ ว่า เหตุการณ์บีบแตรใส่ขบวนเสด็จ ที่นำมาสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับขอบเขตของการแสดงออก

พรรคก้าวไกลมองว่าในมุมความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือบุคคลสำคัญคนใด ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ย่อมมีขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยกำกับอยู่

การแสดงออกย่อมกระทำได้แต่ควรอยู่ในขอบเขตที่ควรแก่เหตุ หากการปิดถนนนั้นมิได้ใช้เวลานานเกินสมควร หรือมิได้สร้างความเดือดร้อนหรือเสียเวลาอย่างยาวนานผิดปกติ ก็ถือเป็นขั้นตอนปกติของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่ทุกประเทศปฏิบัติ

สำหรับการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหมิ่นเหม่ที่จะละเมิดข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อีกทั้งยังได้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายท่านในสังคม เราจึงขอย้ำเตือนถึงการแสดงออกที่เหมาะสมและควรแก่เหตุ

เรายังคงยืนยันในหลักการคนเท่ากัน และเราก็ยังยืนยันให้หลักการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน

มิใช่เพราะเหตุเกิดกับขบวนเสด็จ แต่รวมหมายถึงในชีวิตประจำวัน ที่เมื่อมีเหตุต้องใช้ความอดทน หรือเมื่อรู้สึกว่าถูกรอนสิทธิ ก็ควรแสดงออกในการเรียกร้องอย่างมีวุฒิภาวะ เคารพในขั้นตอนปฏิบัติและคิดถึงผลที่จะตามมาจากสังคมโดยรวม

พรรคก้าวไกลหวังว่าจะมีการพูดคุยและหาทางออกกับปัญหาที่กล่าวมาอย่างผู้มีเหตุผลและวุฒิภาวะ เพื่อป้องกันความขั้นแย้งในเรื่องทำนองเดียวกันนี้ในอนาคต