ถ้าจะพูดถึงอาจารย์ยุค 90 ที่เด็กๆ ทุกคนรู้จัก ก็คงจะหนีไม่พ้น รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ หรือที่เรารู้จักท่านในชื่อของ อาจารย์แม่ นั่นเอง โดยอาจารย์แม่เป็นอาจารย์ที่สอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิธีการพูดที่ฉะฉานเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รักของทุกๆ คนนั่นเอง

ย้อนความจำเด็กยุค 90 กันซักหน่อยว่า อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นใคร และตอนนี้ท่านทำอะไรอยู่

ประวัติ อาจารย์แม่ มีชื่อจริงว่า สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดตาก คู่สมรส พล.อ.ต.ประเทศ สินธุเดชะ บุตร ดร.นิธินาถ เตลาน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ)

หลังอาจารย์แม่จบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน

โดยหลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตอนนี้ท่านอายุได้ 84 ปี แล้ว โดยท่านใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข เราจึงไม่ค่อยเห็นท่านในสื่อมากนัก

ซึ่งล่าสุดทางกลุ่ม ภาพเก่าในอดีต ได้มีการโพสต์ภาพ อาจารย์แม่ ล่าสุดในการที่ท่านได้ฉลองวันเกิดในวัย 87 ที่ผ่านมา ซึ่งท่านก็ยังคงดูสุขภาพแข็งแรงอยู่

aLGqoM.md.jpeg

aLGfuu.md.jpeg

aLGjRa.md.jpeg

aLG8wS.md.jpeg

aLGQgX.md.jpeg

aLGk0O.md.jpeg

aLGCbD.md.jpeg

aLGELC.md.jpeg

aLGXNb.md.jpeg

aLGzjZ.md.jpeg

aLGou8.md.jpeg

aLSJRL.md.jpeg

aLSaJY.md.jpeg

aLSiwf.md.jpeg

aLS79B.md.jpeg

aLSHC7.md.jpeg

aLSVbp.md.jpeg

aLSYm5.md.jpeg

aLSeqJ.md.jpeg

aLSINy.md.jpeg

aLShRz.md.jpeg

aLSb2w.md.jpeg

aLSDGr.jpeg

aLSAJg.md.jpeg

aLSv9k.jpeg

aLSwCt.jpeg

aLSShl.jpeg

aLSuVN.jpeg

aLSnmq.md.jpeg

aLS5qP.md.jpeg