นิรมล เมธีสุวกุล หรือชื่อเล่นนก พิธีกรรายการเด็ก ทุ่งแสงตะวัน รายการเก่าแก่ทางหน้าจอทีวี และเธอยังเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ แต่เป็นที่รู้จักมากที่สุดจากการเป็นพิธีกรรายการ ทุ่งแสงตะวัน ที่ออกอากาศต่อเนื่องมากว่า 30 ปี

นก นิรมล เธอเกิดเมื่อ 2504 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จบมหาวิทยาลัยจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2525 เริ่มทำงานในสายนี้จากที่ เดอะเนชั่น ตำแหน่งผู้สื่อข่าวฝึกหัด จากนั้นย้ายมาทำงานให้กับทางช่อง 7 ตั้งแต่ปี 2528 เริ่มมีชื่อเสียงจากการผลิตข่าวให้ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ภายใต้การดูแลของสมเกียรติ อ่อนวิมล

เริ่มทำรายการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อปี 2538 จากการเขียนบทให้กับรายการ ทุ่งหญ้าป่าใหญ่ ทางช่อง 7 เป็นบรรณาธิการข่าวและผู้ประกาศข่าวบริษัทอีเอ็มนิวส์ ผลิตข่าวให้ช่อง 5

aL9xUr.jpeg

aL94Vw.jpeg

aL9f2z.md.jpeg

aL9jpg.md.png

aL98Gk.md.jpeg

aL9Chq.md.jpeg

aL9QOt.md.jpeg

aL9kEl.md.jpeg

aL9EtP.md.jpeg

aL9oBu.md.jpeg

aL9zxN.md.jpeg

aL9XV3.md.jpeg