ยื่นพอร์ต 15 คณะ ติดทั้ง 15 คณะ น้องโอโม่ ติดเรียนปริญญาตรี 15 ที่ แต่ละคณะไม่ธรรมดาเพื่อน ๆ ฮือฮาหน้าเสาธง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการแชร์คลิปหน้าเวทีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร มีการประกาศนักเรียนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้ไปเรียนต่อ ซึ่งคลิปนี้กลายเป็นไวรัล เพราะมีนักเรียนคนหนึ่ง ได้รับการคัดเลือกถึง 15 มหาวิทยาลัย เรียกได้ว่า

แทบจะจิ้มเลือกได้ทันทีว่าอยากได้มหาวิทยาลัยไหน น้องคนนี้มีชื่อว่า นายฐิติพันธ์ วะเศษสร้อย หรือน้องโอโม่ ยื่นพอร์ตโฟลิโอผ่าน 15 สาขา เรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่หน้าเวที ดังนี้

1. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. คณะวิศวกรรมทุนเพชรพระจอมเกล้า สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จนจบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

5. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี 4 ปี

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

13. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร สสวท. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร

15. คณะรังสีเทคนิค สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องนี้ก็ทำเอาเพื่อน ๆ ฮือฮา กับความสามารถที่ล้นหลามของน้องโอโม่ ยื่นพอร์ต 15 ที่ และได้รับการตอบรับเข้าเรียนทุกที่ และผลสุดท้าย น้องโอโม่ ตัดสินใจเลือกข้อที่ 3 เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

aHMc3.md.jpeg

aH1Zx.md.jpeg

aHYuu.md.jpeg

aHi5I.md.jpeg

aHryr.md.jpeg