ทำเเฟนคลับพากันตื่นเต้นยกใหญ่เมื่อจู่ๆ นางร้ายหน้าเป๊ะอย่าง จอย รินลณี ศรีเพ็ญ เธอได้ออกมาโพสต์ภาพทริปเที่ยวทะเล พร้อมเขียนเเคปชั่นสั้นๆว่า Love
ภาพที่ลงมีเเต่สวยๆเเต่เอ๊ะ!! มันสะดุดตาที่ภาพเกือบสุดท้าย เมื่อสาวจอยเธอยืนถือช่อดอกกุหลาบช่อโต งานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มคนไหนให้มาน๊าาา
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีตั้งแต่สมัยเด็กก็ว่าได้ สำหรับ จอย รินลณี ที่หลายคนอาจจะคุ้นตากับเจ้าตัวในบทบาทนางร้าย
หน้าจิกกัด ช่วงหลังผันตัวมารับงานพิธีกรเป็นหลัก ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเปิดเผยว่าแม้จะหยุดงานไป 3 เดือนในช่วงโควิด แต่ไม่กระทบเพราะวางแผนชีวิตเกษียณไว้แล้วมีเงินเก็บถึงอายุ 85 ปี

แปลนการเตรียมเกษียณนั้นส่วนตัวเป็นคนที่วางแผนกับชีวิตมาตั้งแต่เด็ก รับแม้วันนี้จะไม่มีงานเข้ามาส่วนตัวก็พอจะมีเงินเก็บในจำนวนหนึ่ง
ที่ไม่ได้ถึงขั้นมากมายแต่ก็พอจะมีใช้ไปถึงอายุ 85 ปี เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีรายได้เข้ามาเราเองก็พร้อมจะเก็บเงิน และนำเงินจำนวนดังกล่าวนั้นไปต่อยอดในส่วนของการลงทุน

ส่วนเรื่องความรักนั้น ส่วนตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องราวดังกล่าว เพราะมองว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ตนไม่ได้คาดฝันและหวังไว้ จะมีหรือไม่มีส่วนตัวก็อยู่ได้ รับตอนนี้โสดสนิท
แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ ปิ ด กั้ น ใ น เ รื่ องของความรัก หากวันไหนที่จะมีจริง แล้วเขาเข้ามาเราคุยกันรู้เรื่องก็ค่อยว่ากันอีกที
ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ค ว า ม ห วั ง ห รื อ ว า ด ภ า พ ใ น อ น า ค ต ว่ า จ ะ ต้ อ ง มี คู่ ลั่ น ส่ ว น ตั ว อ ยู่ ค น เ ดี ย ว ม า ได้ ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก
ห า ก ใ น อ น า ค ต เ ร า ต้ อ ง อ ยู่ ค น เ ดี ย ว เ ร า ก็ ต้ อ ง ทำ ใ ห้ ไ ด้ เ พ ร า ะ ค ว า ม สุ ข บ า ง ที เ กิ ด ขึ้ น ม า ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จ า ก ค น อื่ น