ประกาศได้นายกคนที่ 30 ของประเทศไทยไปแล้ว ล่าสุด อินสตาแกรมของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นแบบนี้ไปแล้ว
เ รี ย กไ ด้ ว่ า มี ก า ร อ อก ม า ป ร ะ ก า ศ ชัดเจนแล้ว สำหรับนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ของประเทศไทย นั่นก็คือ
นายเศรษฐา ทวีสิน จากพรรคเพื่อไทย ผ่านมติที่ประชุมรัฐสภา โหวตให้นั่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
เห็นชอบ 482 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เ สี ย ง ง ด อ อ กเ สี ยง 81 เสียงจาก 705 เสียง

dWwKvma.jpeg

ล่าสุด อินสตาแกรมของ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ มี ก า ร ล บ สเ ต ตั ส ส ถ าน ะ โ ป ร ไ ฟ ล์ ในไอจีส่วนตัว
จาก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย 30th Prime minister–designate
of Thailand เ ป็ น ส ถ า น ะ “นักการเมือง” ไ ป เ ป็ น ที่ เ รีย บ ร้ อ ย

dWwKep8.jpeg

อีกทั้งก่อนหน้านี้ จากกรณี “นายเศรษฐา ทวีสิน” ไ ด้ นั่ ง แ ท่น น า ย ก รั ฐ ม น ตรี ค น ที่ 30 ของประเทศ
ไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมติรัฐสภา
ห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯซ้ำ ส่งผลทำให้ เสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” โหวตนายกฯซ้ำไม่ได้
โดยศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ เรื่องพิจารณาที่ ต. 24/2566 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า กรณีรัฐสภา (ผู้ถูกร้อง)

dWwKJ9q.jpeg

มีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล)
ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สอง เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ล่าสุด “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว
ล่าสุดกลางไอจี โดยได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาว “น้องพิพิม” พร้อมกับเขียนแคปชั่นสุดซึ้ง ระบุว่า “ขอบคุณที่ตามพ่อไปทุกที่
ภูมิใจในตัวลูกมากครับ :)” ท่ามกลางคนเข้ามาคอมเมนต์และให้กำลังใจจำนวนมาก รวมถึงกดไลก์กว่า 2.9 แสนครั้งเลยทีเดียว

dWwKLjz.jpeg